De Atom'Run is ook een solidariteitsloop!

 Voor haar 2e editie heeft de Atom'Run besloten de vzw Source te steunen, en meer in het bijzonder het project Arbre à Bulles, die in 2013 een gratis opvang- en speelruimte heeft gecreëerd voor niet-schoolgaande kinderen van 2,5 tot 10 jaar.

Het doel van deze ruimte is om rondzwervende en zeer kwetsbare kinderen op te vangen in een veilige en geborgen omgeving, zodat ze weer houvast en stabiliteit kunnen vinden, en zich kunnen uiten en hun ervaringen kunnen verwoorden. Het biedt hen ook de mogelijkheid om (opnieuw) de ervaring van spel te beleven, hun kinderfantasie te herontdekken, hen los te maken van hun overlevingsmodus en de problemen van volwassenen, om hen de tijd te geven om te spelen, dromen en creëren - essentiële momenten in de ontwikkeling van een kind.

Een deel van de opbrengst van de Atom'Run 2024 zal worden gedoneerd aan Arbre à Bulles, een liefdadigheidsvereniging waarvan een van onze leden een actieve vrijwilliger is. 

Onze partners 2023