Atom'Run Reglement

 Art. 1: 

Atom'run is een vereniging van de VZW "Royal Excelsior Sport Club " die de ondersteuning heeft van de Stad Brussel.

 

Art. 2:

Het evenement staat open voor iedereen die op de datum van de wedstrijd 12 jaar of ouder is. Bij wijze van uitzondering wordt deze leeftijdsgrens verlaagd tot 8 jaar op de datum van de wedstrijd voor deelnemers die alleen de laatste ronde van 4 km afleggen.


Alleen degenen die op de datum van inschrijving meerderjarig zijn, mogen teamcaptain zijn. 


In voorkomend geval worden deelnemers die op de datum van de wedstrijd minderjarig zijn, ingeschreven onder verantwoordelijkheid van de teamcaptain.


Art. 3:

Atom'run wordt gelopen in teams van vier deelnemers, die elk een andere afstand lopen, maar het evenement samen moeten finishen.


Art. 4: 

Het totale parcours is 16 km, verdeeld in 4 lussen van 4 km. 

De eerste renner legt het hele parcours van 16 km af; na 4 km krijgt hij gezelschap van de tweede renner die de resterende 12 km met hem loopt; de derde renner voegt zich bij hen bij de 8 km en loopt de laatste 8 km met hen; de vierde renner voegt zich bij hen bij de 12 km en loopt de laatste 4 km met hen. 

De vier deelnemers moeten hand in hand over de finish komen. 


Art 5: 

Inschrijven kan online tot 24 uur voor de wedstrijd.  Inschrijvingen ter plaatse op de dag van de wedstrijd worden niet aanvaard. 


Art. 6 : 

De inschrijvingen zijn beperkt tot 100 teams.


Art. 7: 

De teamsamenstelling en de volgorde van de deelnemers kan worden gewijzigd tot 24 uur voor de wedstrijd door een e-mail te sturen naar de organisatie of door het online inschrijfformulier aan te passen.


Art. 8: 

Wedstrijdnummers kunnen op de dag van de wedstrijd tussen 8.30 en 9.45 uur afgehaald worden aan de inschrijvingsbalie.


Art. 9: 

Aan de inschrijvingsbalie wordt één identiteitsbewijs per ploeg gevraagd als garantie voor de 4 startnummers en de tijdchip. Het verlies van één van deze nummers of van de baton kan een schadevergoeding tot 40€ met zich meebrengen.


Art. 10: 

De start wordt gegeven om 10 uur.


Art. 11 : 

De volgorde van de starts zal de volgorde van de startnummers voor elk team moeten respecteren, namelijk: het nummer "A" voor de deelnemer die de 16 km loopt, dan het nummer "B", voor de deelnemer die 12 km loopt, dan het nummer "C" (8 km), dan het nummer "D" (4 km).


Art. 12 : 

De lopers moeten zich dwingend bij elkaar voegen in de daarvoor bestemde ruimte.


Art. 13 : 

De wedstrijdnummers moeten leesbaar op de borst gedragen worden om de identificatie van de lopers te vergemakkelijken. 


Art. 14: 

Versnaperingen en een medische dienst zijn voorzien op het parcours.


Art. 15:


De namen en de volgorde van de deelnemers in het klassement zullen overeenkomen met die welke door de ploegleider ten minste 24 uur voor de wedstrijd worden doorgegeven.


Art. 16 :

Een afzonderlijk klassement zal worden voorzien voor :


  • Vrouwenteams ; 
  • Mannenteams ;
  • Gemengde teams


Art. 17 :

Een team wordt als ingeschreven beschouwd als het in volgorde van inschrijving en betaling is. 


Art. 18 :

In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen of andere omstandigheden die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengen, behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement te annuleren. In dat geval worden de deelnemers automatisch ingeschreven voor de editie van het volgende jaar. Er zal geen enkele andere schadevergoeding verschuldigd zijn.


Art. 19 :

Een ploeg die niet deelneemt aan de wedstrijd heeft geen recht op geen enkele vergoeding. 


Art. 20 :

De persoonsgegevens van de deelnemers mogen enkel worden gebruikt met hun toestemming en enkel voor de communicatie van de deelnemerslijst en de resultaten, voor IT-diensten en persberichten.


Art. 21 :

Met de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers op het moment van inschrijving, mag de organisatie van Atom'run hun namen, foto's en teamtijden gebruiken voor de geschreven, gesproken en op televisie uitgezonden pers.


Art. 22: 

De lopers nemen deel aan het evenement onder hun exclusieve verantwoordelijkheid. Zij worden uitgenodigd om vóór het evenement een medisch onderzoek te ondergaan om hun loopvermogen te controleren. 


Art. 23 : 

De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongeval of faling wegens slechte gezondheid.


Art. 24 : 

De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, schade of verlies tijdens de wedstrijd.


Art. 25 : 

Elke verbintenis die door de teamcaptain bij de inschrijving wordt aangegaan is vast en definitief en impliceert de kennis en de volledige aanvaarding van het reglement door alle teamleden.


Art. 26 : 

Persoonlijke, club of sponsor tenten/tonnen anders dan die van de organisatie kunnen op het wedstrijdterrein worden toegelaten mits voorafgaande toestemming van de organisatie. De plaats voor de tent/tonnelle en de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst moeten met de organisatie worden besproken.


Art. 27:

Iedere klacht moet uiterlijk om 19.00 uur op de dag van de wedstrijd schriftelijk bij de organisatoren worden ingediend.


Art. 28: 

Elke niet-naleving van het reglement wordt bestraft met onmiddellijke diskwalificatie.